Industri Nyheter

Hva er belastningsbanktesting?

2020-06-29

Lastbanktesting plasserer en kontrollert variabel last på generatoren for å avgjøre om den er i stand til å generere sin merkeeffekt. Standby-generatorer testes vanligvis ved å kjøre dem enten uten belastning eller delvis på belastning, men dette vil ikke være ved full belastning av generatoren. Lastbanken gjør at generatoren kan tas til full last og dermed teste den evne til å generere nominell kraft. Dette gir sikkerhet for at i en ekte situasjon med tap av nettstrøm generatoren vil fungere uavhengig av strømmen krav som stilles til den. Vår Load Bank Hire-tjeneste sikrer at din generator er det klar til tjeneste!