Industri Nyheter

Nøytral jordmotstandsfunksjon og prinsipp

2020-04-13

·     JDC nøytral jordingsmotstand

Den nøytrale jordingsmotstanden er et strømbegrensende elektrisk beskyttelsesutstyr som kobles mellom Generator, det nøytrale punktet til transformator og jord. Spenningen ved nøytralpunktet til strømforsyningen vil avvike når strømsystemet har feil, spesielt i kraftsystemet mens det forsynes av elektriske kabler, når feilstrøm større enn den angitte verdien, vil den ha dårlig skade på isolasjonsutstyr og fører til slutt til blackout-ulykke.

Hensikten med å bruke nøytral jordingsmotstand er å injisere resistiv strøm inn i feilpunktet, og senk feilstrømmen så sørg for at overspenning til en begrenset verdi, endelig for å beskytte hele kraftsystemet